Hawaii Show

การแสดงระบำฮาวาย เป็นการแสดงจากชนเผ่าต่างๆ เน้นการส่ายสะโพกไปตามจังหวะของเสียงเพลง อาจแสดงควบคู่กับการควงกระบองพ่นไฟ เพื่อสร้างสีสัน ความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ชม