Bozo, Cartoon, Painting

การแต่งตัวในรูปแบบตัวการ์ตูนที่มีหลากหลายคาแรกเตอร์ หรือ แต่ตัวที่มีสีสันสดใส สำหรับจัดกิจจกรรมเพื่อต้อนรับแขก หรือ กิจกรรมสำหรับเด็กเพื่อสร้างความสนุกสนาน เช่น กิจกรรมถ่ายรูปกับตัวการ์ตูน บิดลูกโป่ง และเพ็นท์ร่างกายเป็นต้น