Acrobatics Show

การแสดงกายกรรม จากครอบครัวฟิลิปปินส์ ใช้ความสามารถเฉพาะตัว แสดงตัวอ่อนคาบดอกไม้ ต่อตัว ตีลังกา
หรือการแสดงที่ท้าทายในรูปแบบหลากหลาย สร้างความสนุกสนานและความตื่นเต้นตลอดการแสดง